Vastustundlikkus, hoolivus ja armastus

Kutsume tasuta proovipäevale!

Kõigil lastehoidjatel on pikaajalised kogemused

Jaana Tamm

5 aastat kogemusi väikelastega


Tiiu Kask

7 aastat kogemusi kõigi vanuserühmadega


Angela Lepp

5 aastat kogemusi väikelastega


Linda Lehis

10 aastat kogemusi


Tutvustus

Meie eesmärgiks on pakkuda usaldusväärset, lastele ea kohast, arendavat ning turvalist kasvukeskkonda. Oma ruumid oleme sisustanud just väikeste laste vajadusi arvestades, et tagada neile mitmekülgne ja loov ning võimalikult kodune keskkond. Oma töös lähtume iga lapse isikupärast, individuaalsusest ning peame oluliseks paindlikkust ja igakülgset koostööd.

Lisainfo ja kontakt

Kontakt + 372 53 006099